虫歯は予防できますか

Бид танд шүдийг өвчлөхөөс өмнө болон өвдсөн үед хамгаалж болох түрхлэгүүдийг талаар товч ойлголтыг хүргэж байна.

Нэршил

Сийлант

Фторт түрхлэг

Сафорайд

Зориулалт

Араа шүднүүдийн ховил, хонхорыг дүүргэн битүүмжилж, цоорлоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тавигддаг нэгэн төрлийн ломбоны материал

Шүдийг эрдэсжүүлж, бат бэх болгон цоорлоос хамгаалах нэгэн төрлийн арга

Сүүн шүдний цоорлыг зогсоох зорилгоор хэрэглэдэг

 

Өнгө

Цагаан

Өнгөгүй, цагаан

Хар

Түрхэх давтамж

1 удаа

Жилд 1-2 удаа

Цоорлын явцаас хамаарч давтан түрхэж болно

Заалт

Эрүүл, өмнө нь эмчигээ орж байгаагүй, ховилтой шүд

Бүх шүд

Цоорсон, өвдсөн шүд, Цоорол зогссоны дараа эмчилгээг үргэжлүүлж шүдийг ломбодуулах хэрэгтэй

Үнэ

Нэг шүд 15000₮

Бүх шүд 44000 ₮

Нэг шүд 4400 ₮